Żwirownie

Przy ścisłej współpracy z Przedsiębiorstwem Geologicznym EKO-GEO Suwałki

– przeprowadzamy badania możliwości eksploatacji złóż surowców mineralnych

– pośredniczymy w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do wydania koncesji na poszukiwanie surowców mineralnych

– pośredniczymy w przygotowaniu koncesji na wydobycie i eksploatację złóż surowców mineralnych

– przeprowadzamy kompleksowe pomiary inwentaryzacyjne zakładów górniczych

– przeprowadzamy obowiązkowe okresowe inwentaryzacje eksploatacji złóż surowców mineralnych