Usługi geodezyjne Michał Ugniewski
Usługi geodezyjne Michał Ugniewski
zapraszamy do skorzystania oferty

O firmie

USŁUGI GEODEZYJNE

Jesteśmy zakładem oferującym usługi w zakresie geodezji i kartografii oraz budownictwa i certyfikacji energetycznej. Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji, kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń do zakończenia budowy. Łączymy wieloletnie doświadczenie praktyczne z najnowocześniejszymi technologiami pomiarów i wykonania robót - wszystko w celu uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji dla zamawiającego. Działamy na rynku od 2003 roku. Mamy na swoim koncie kilka większych projektów - opracowania numeryczne przeznaczone dla projektów dróg, obsługa budowy farm wiatrakowych, geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych. Od 2004 r. rozpoczęliśmy wykonywanie opracowań niezbędnych do sporządzania dokumentacji złóż kopalin oraz koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopalin i surowców mineralnych.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

NASZE USŁUGI

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

i opracowanie wyników pomiarów

Pomiary inwentaryzacyjne zakładów

górniczych i okresowe inwentaryzacje eksploatacji złóż surowców mineralnych

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

oraz geodezyjna obsługa inwestycji

Projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych

Opracowania geodezyjne

związane z nieruchomościami i ewidencją gruntów

Opracowania materiałów źródłowych