Geodezja Suwałki - pomiary geodezyjne
Usługi geodezyjne Michał Ugniewski
Geodezja, kartografia, budownictwo i certyfikacja energetyczna

UGI Geodezja - sprawdzony geodeta Suwałki

USŁUGI GEODEZYJNE - O Nas

Ugi Geodezja to zakład oferujący usługi w zakresie geodezji i kartografii oraz budownictwa i certyfikacji energetycznej. Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji, kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń do zakończenia budowy. Łączymy wieloletnie doświadczenie praktyczne z najnowocześniejszymi technologiami pomiarów i wykonania robót - wszystko w celu uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji dla zamawiającego. Działamy na rynku od 2003 roku. Mamy na swoim koncie kilka większych projektów - opracowania numeryczne przeznaczone dla projektów dróg, obsługa budowy farm wiatrakowych, geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych. Od 2004 r. rozpoczęliśmy wykonywanie opracowań niezbędnych do sporządzania dokumentacji złóż kopalin oraz koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopalin i surowców mineralnych. Naszą ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorstw działających lub realizujących inwestycję w Suwałkach, Augustowie, Ełku, Sejnach jak również innych miejscowościach położonych na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary geodezyjne: sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne zakładów górniczych, realizacyjne i inwentaryzacyjne inwestycji budowlanych i drogowych a także projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych i opracowania geodezyjne. Współpracujemy również z przedsiębiorstwami eksploatacyjnymi w zakresie oceny możliwości eksploatacji złóż surowców mineralnych oraz w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania koncesji na wydobycie złóż. Posiadamy również bogate doświadczenie w wytyczaniu i inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych (naziemnych i podziemnych), telekomunikacyjnych, światłowodowych i wodno-kanalizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

NASZE USŁUGI

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

i opracowanie wyników pomiarów

Pomiary inwentaryzacyjne zakładów

górniczych i okresowe inwentaryzacje eksploatacji złóż surowców mineralnych

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

oraz geodezyjna obsługa inwestycji

Projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych

Opracowania geodezyjne

związane z nieruchomościami i ewidencją gruntów

Opracowania materiałów źródłowych